Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
Liturgie Goede Vrijdag, 19 april 2019 Liturgie Goede Vrijdag, 19 april 2019

LITURGIE GOEDE VRIJDAG 2019

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 103: 6 en 7

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 191: 1, 2, 6 en 7 (Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 19: 1-17

1 Toen liet ​Pilatus​ ​Jezus​ ​geselen. 2 De ​soldaten​ vlochten een ​kroon​ van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen ​mantel​ aan.3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de ​koning​ van de ​Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus​ liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn ​schuld​ heb gevonden.’ 5 Daarop kwam ​Jezus​ naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen ​mantel​ aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei ​Pilatus. 6 Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig​ hem, ​kruisig​ hem!’ Toen zei ​Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en ​kruisig​ hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 7 De ​Joden​ zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de ​Zoon van God​ heeft genoemd.’ 8 Toen ​Pilatus​ dat hoorde werd hij erg bang. 9 Hij ging het ​pretorium​ weer in en vroeg aan ​Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar ​Jezus​ gaf geen antwoord. 10 ‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg ​Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te ​kruisigen?’ 11 Jezus​ antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste ​schuld.’ 12 Vanaf dat moment wilde ​Pilatus​ hem vrijlaten. Maar de ​Joden​ riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de ​keizer, want iedereen die zichzelf tot ​koning​ uitroept pleegt verzet tegen de ​keizer.’ 13 Pilatus​ hoorde dat, liet ​Jezus​ naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14 Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van ​Pesach. ​Pilatus​ zei tegen de ​Joden: ‘Hier is hij, uw ​koning.’ 15 Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het ​kruis​ met hem!’ ​Pilatus​ vroeg: ‘Moet ik uw ​koning​ ​kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere ​koning​ dan de ​keizer!’ 16 Toen droeg ​Pilatus​ hem aan hen over om hem te laten ​kruisigen.
Jezus gekruisigd en begraven
Zij voerden ​Jezus​ weg; 17 hij droeg zelf het ​kruis​ naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar ​kruisigden​ ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en ​Jezus​ in het midden. 

Zingen: Hemelhoog 192

Schriftlezing: Johannes 19: 18-30

19 Pilatus​ had een inscriptie laten maken die op het ​kruis​ bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus​ uit ​Nazaret, ​koning​ van de ​Joden’. 20 Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar ​Jezus​ gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel ​Joden​ gelezen. 21 De hogepriesters van de ​Joden​ zeiden tegen ​Pilatus: ‘U moet niet “koning​ van de ​Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de ​koning​ van de ​Joden”.’ 22 ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van ​Pilatus.
23 Nadat ze ​Jezus​ gekruisigd hadden, verdeelden de ​soldaten​ zijn ​kleren​ in vieren, voor iedere ​soldaat​ een deel. Maar zijn ​onderkleed​ was in één stuk ​geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn ​kleren​ onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de ​soldaten​ deden.
25 Bij het ​kruis​ van ​Jezus​ stonden zijn moeder met haar zuster, ​Maria, de vrouw van Klopas, en ​Maria​ uit Magdala. 26 Toen ​Jezus​ zijn moeder zag staan, en bij haar de ​leerling​ van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de ​leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die ​leerling​ haar bij zich in huis.
28 Toen wist ​Jezus​ dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat zure ​wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat ​Jezus​ ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Zingen: NLB 574: 1, 2, 5 (Met de boom des levens)

Preek

Meditatief orgelspel

Lezen formulier

Zingen: NLB 562 (ik wil mij gaan vertroosten)

Viering Heilig Avondmaal

Zingen:NLB 575 : 1en 6 (Jezus, leven van ons leven)

Gebed

Collecte

Zingen: Hemelhoog 285 (Stilte over alle landen)

Zegen (gezongen Amen)

In stilte verlaten we de kerk
 

 
ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST
 
 
 
 

Avonddienst - GEEN DIENST
datum en tijdstip 28-04-2019 om
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Zondagsschool Zuuk
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Zondagsschool
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

 
BEVRIJDINGSCONCERT 5 MEI
t.b.v. Stichting Hulp Letland  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.