Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie. Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.
Een uitgebreide beschrijving van het diaconale projekt staat onder "b)" beschreven.
De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een zendingsprojekt, waarvan de opbrengsten binnenkomen vanuit de zendingsbussen, welke achter in de kerk hangen. Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail:
Germa Steert, penningmeester; e-mail:
Elize van Schoonhoven; e-mai:

ZWO PROJECT: HULP  AAN STRAATKINDEREN IN COLOMBIA .
SEPT 2018-SEPT 2019

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden.
Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.
Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een
handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen.
Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.
             
Doordat de kinderen met plezier meedoen aan de activiteiten, ontwikkelen ze zich spelenderwijs. De kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich thuis en tijdens

De activiteiten goed gedragen. Wekelijks doen ruim vierhonderd kinderen mee aan de activiteiten. Alle kinderen binnen de doelgroep in Medellín zijn welkom om mee te doen aan de activiteiten.

Steun onze collectes en acties!

 Uw gift, hoe klein ook,
 is van harte welkom!
 ZWO- Goede Herderkerk Epe
 IBAN NL 42 INGB 0003 638995

ZWO ZENDINGSPROJECT 2019 (de collectebussen achterin de kerk)

Vanaf januari 2019 heeft de ZWO Goede Herderkerk een nieuw zendingsproject in Noord-Korea. Het zendingsproject loopt via Open Doors.
Even in het kort over Open Doors.
Missie: Op de bres staan voor vervolgde christenen; dat is wat Open Doors doet. Zij is een interkerkelijke stichting.
Doelstelling: Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.
In extreme situaties kiest een christen er soms voor te blijven en de consequenties onder ogen te zien. Als er al een keuze is.
In Noord-Korea is het voor de meeste christenen onmogelijk het land te ontvluchten. Ze lopen het risico om naar een strafkamp te worden gestuurd. Als een huiskerk wordt ontdekt, worden alle betrokkenen onherroepelijk naar een van de helse strafkampen gestuurd. Inclusief familieleden, ook al zijn zij niet betrokken bij de kerkelijke activiteiten. “Toen mijn vriend tot geloof kwam, maakte hij de beslissing dat hij op een dag zou sterven voor Jezus Christus”, vertelt een Noord-Koreaan. “Elke christen in Noord Korea maakt deze keuze. Op een dag werd zijn Bijbel ontdekt en werd hij gearresteerd.”
 

terug
 
 
 
 

Zondagsschool Goede Herderkerk & Zuuk (kapel)
datum en tijdstip 18-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 18-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Morgendienst - Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
zittende viering
meer details

Heilig Avondmaal in de Boskamp
datum en tijdstip 25-08-2019 om 15.00 uur
meer details

Zusterkring
datum en tijdstip 26-08-2019 om 19.30 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Tienerdienst
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst in de Regenboogkerk
datum en tijdstip 01-09-2019 om 19.00 uur
meer details

 
AVONDDIENSTEN JULI en AUGUSTUS
In de maanden juli en augustus zijn er géén avonddiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.