Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Het logo symboliseert samen met anderen gezonden te zijn. Wij worden erop uitgestuurd; niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. De opdracht betreft de verkondiging (Z), het diaconaat (W) en het bevorderen van gerechtigheid (O).
De pijlen drukken het samenwerkingsproces op deze drie terreinen uit. Er moet een wisselwerking op basis van gelijkwaardigheid optreden, dus geen eenrichtingverkeer van rijk naar arm. De ronde vorm staat symbool voor de ideale wereld, waar wij allen op hopen.

Al 20 jaar kiezen de ZWO groepen van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk jaarlijks een project van Kerk in Actie. Door middel van artikelen in de Goede Herderklank wordt u hierover geinformeerd. Voor dit project worden in nauwe samenwerking met voornoemde kerken diverse acties georganiseerd: speculaas- en appeltaartactie, kerstkraam, gereedschapsmarkt, plantenmarkt, koekactie. Het appels en peren plukken door vrijwilligers van de kerken brengt eveneens een behoorlijk bedrag op. De opbrengsten van de acties vormen samen met de opbrengsten van de collectes een onmisbare steun in de rug voor het welslagen van het gekozen project.
Een uitgebreide beschrijving van het diaconale projekt staat onder "b)" beschreven.
De steun van gemeenteleden zowel financieel, als praktisch zijn daarbij onmisbaar. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Tevens hebben wij als Goede Herderkerk een meerjarig zendingsprojekt, waarvan de opbrengsten binnenkomen vanuit de zendingsbussen, welke achter in de kerk hangen. Graag vragen wij aandacht voor uw gaven in de zendingsbussen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Gerrit Zwarts, secretaris; e-mail:
Germa Steert, penningmeester; e-mail:
Elize van Schoonhoven; e-mai:
.

 
Actie 2016-2017 Actie 2016-2017

Actie 2016 - 2018  zendingsbussen

a) Zendingsprojekt: HET OPRICHTEN EN ONDERSTEUNEN VAN EEN GOSPELKOOR IN HET WEESHUIS TE MAAI MAHIU IN KENIA.

Met de opbrengst van de zendingsbussen gedurende 2016 en 2017 wordt in Maai Mahiu in Kenya een gospelkoor opgestart.
Het initiatief komt van Stichting Kenya Kinderen, dat een weeshuis (genaamd Boresha) in dezelfde plaats heeft gebouwd en waar inmiddels 63 kinderen worden opgevangen.
De kinderen kunnen zich altijd goed uiten als zij zingen en dansen, ze worden er vrolijk van en krijgen positieve energie. Tevens halen de mensen in Kenya veel kracht uit het geloof.
Dit samen heeft ertoe geleid dat de Goede Herderkerk samen met Stichting Kenya Kinderen heeft besloten dat het erg mooi zou zijn om een kinder-gospelkoor op te starten.
 
Er is een selectie gemaakt van de kinderen die naar de zondagsschool van de Redeemed Gospel Church in Maai Mahiu  gaan. Dit is ook de kerk waar de kinderen van het Boresha weeshuis iedere zondag naar toe gaan.
 
Er zijn 4 groepen gevormd:
-          Droplets, kinderen tot 7 jaar
-          Stars, kinderen van 8 tot 11 jaar
-          Special, kinderen van 11 tot 14 jaar
-          Teens, kinderen vanaf 14 jaar
Iedere groep heeft maximaal 30 kinderen, waardoor het hele koor samen uit maximaal 120 kinderen bestaat. Degene die het koor begeleid is mama Grace, de vrouw van de dominee.
Voor de kinderen is het geweldig om bij het koor te zitten, want samen met het koor mogen ze namelijk regelmatig in de kerk zingen.
 
De kerkdiensten in Kenya zijn heel anders opgebouwd dan in Nederland.
Om 10:00 uur start de dienst met heel veel zang en dans; diverse groepen komen naar voren om op te treden. Hierbij worden de kerkgangers altijd uitgenodigd om mee te doen; het enthousiasme straalt er vanaf.
Tegelijkertijd start de zondagsschool in diverse leeftijdsgroepen. Hier wordt een bijbeltekst uitgelicht en er wordt veel gezongen. Het gospelkoor oefent dan ook.
 
Rond 11:00 uur komen de kinderen van de zondagsschool de kerk in en treden dan op, soms alleen dans, soms zang en dans of een toneelstukje. De kinderen hebben totaal geen angst of schaamte en willen het liefst allemaal op de voorgrond.
 
Met de start van het gospelkoor, kunnen de kinderen in de toekomst beter optreden, omdat zij nieuwe liedjes kunnen instuderen, muziekinstrumenten kunnen inzetten, maar vooral door hun eigen koor-kleding.
Als het koor straks alles goed geregeld heeft, kunnen zij ook in andere kerken optreden of in het openbaar in het dorp optreden om hun boodschap aan de mensen in het dorp te vertellen.
 
Het gospelkoor heeft een lijstje gemaakt met spullen die aangeschaft moeten worden. In volgorde van prioriteit zijn dat:
-          120 zangbundels ( € 360,-)
-          Voor 120 personen koor-kleding (€ 1.800,-)
-          Muziekinstrumenten (ongeveer € 2.000,-)
 
De kinderen van het gospelkoor zijn erg trots dat zij bij het koor zitten en oefenen enthousiast. Het koor geeft de kinderen weer een extra houvast in hun leven.
 

b) Zuid Afrika project van de Stichting ProCon


ONDERWIJSVERBETERING OP REFERENTSE PRIMARY SCHOOL, ZUID-AFIKA 

Afgelopen zomer zijn zes  medewerkers van ProCon, met vijf scholen in Epe en Vaassen, op eigen kosten een aantal weken in Zuid-Afrika geweest  om vrijwilligerswerk te  doen. Het is een ambitieus project waarbij ze een grote school van meer dan 800 leerlingen in Namakgale bij de plaats Phalaborwa  ondersteunden met verschillende activiteiten ,zoals lesgeven, lezen, leerlingenzorg en creativiteit.

Door het bieden van zowel financiële, materiële als immateriële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont. Onderwijs leidt tot ontwikkeling. Ontwikkeling van het kind en van de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat investering in educatie het grootste effect heeft op armoede bestrijding.

Goede doelen: het ProCon Project Zuid-Afrika

De grote basis school waar de vrijwilligers hielpen heet ”Refentse”.Ze ligt in het township Namakgale.  Een township is een woonplaats voor de zwarte bevolking aan de rand van de stad uit de tijd dat blanken en niet- blanken nog gescheiden van elkaar leefden. Het is een overblijfsel van het apartheidsregime dat midden jaren negentig eindigde met het aantreden van Nelson Mandela als eerste Zwarte President van Zuid-Afrika. De onderkomens in de townships zijn nog steeds heel primitief. Vaak bestaan ze uit niet meer dan simpele huisjes met vier muren van hout of een vorm van grove steen met golfplaten als dak. Sanitaire voorzieningen zijn er nauwelijks.  

De school bestaat uit twee grote stenen gebouwen met ijzeren ramen met tralies ervoor en een golfplaten dak. In het gebouw is geen airco en naast bankjes is er slechts een krijtbord aanwezig. Voor de ruim 800 leerlingen zijn zes lokalen in het gebouw beschikbaar en die noodlokalen. Buiten onder een boom staat nog een grote witte container die dienst doet als bibliotheek. Om aan ruimtegebrek tegemoet  te komen hebben vrijwilligers vorig jaar een overkapping gebouwd samen met lokale werknemers. De school heeft nu aan ons gevraagd deze overkapping verder uit te breiden tot een lokaal. Een mooi concreet doel om voor te sparen. De 5 scholen van ProCon hebben het afgelopen schooljaar middels allerlei acties geld ingezameld voor dit mooie  doel maar er is veel meer nodig.

De zwo commissies van de Grote Kerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk voeren hiervoor dit jaar actie   
 

 
 
 
 

Avonddienst - GEEN DIENST
datum en tijdstip 19-08-2018 om
meer details

Zondagsschool
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
meer details

Zondagsschool Zuuk
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.