Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
zo 9 dec 2018  om 19.00 uur
Voorganger: Ds. Wittenberg, Zeist
Praisedienst
Ouderling: Mevr. Franciska Zweers


LIVE UITZENDINGLITURGIE


Het thema is ‘Kleur bekennen’. Hoe kun je als christen de liefde van Jezus uitstralen in de wereld om je heen? Wil je hier meer over weten of ben jij op zoek naar Zijn liefde, dan ben je van harte welkom. De toelichting op het thema zal gegeven worden door Bernd Jan Gosseling van Youth with a Mission. Muzikale begeleiding van de praiseliederen (Opwekking) is door een gelegenheidsband. De dienst begint om 19.00 uur.

Collectebestemmingen

1e rondgang:
  Citypastoraat Apeldoorn
Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis ‘De Herberg’, in stand gehouden door het Citypastoraat.
Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert van 1978. De plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan maatschappelijke dienstbaarheid voor de Apeldoornse samen­leving. De naam staat symbool voor gast­vrijheid. ‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. Het is een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen. In ‘De Herberg’ krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen overbodige luxe in deze harde tijd.
‘De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaat­selijke kerken, giften en opbrengsten van collectes en wordt gedragen door de inzet van vele vrijwilligers.

2e rondgang: eigen gemeentewerk
 
 

terug
 
 
 

Avonddienst - GEEN DIENST
datum en tijdstip 28-04-2019 om
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Zondagsschool Zuuk
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

Zondagsschool
datum en tijdstip 28-04-2019 om 10.00 uur
meer details

 
BEVRIJDINGSCONCERT 5 MEI
t.b.v. Stichting Hulp Letland  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.