Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
Morgendienst 19 januari 2020 Morgendienst 19 januari 2020
Liturgie doopdienst op 19 januari 2019. Voorganger: Ds. G.C. Buijs

In deze dienst worden gedoopt
  • Thomas van den Brandhof
  • Yaran Hendriks
  • Levin Roelofs
  • Femke Smit
  • Nathan de Zwaan
Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: NLB 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

Bemoediging en groet

We luisteren naar: Doop (Sela) door Myrthe Nassih-Ebbers  
(tijdens het zingen van dit lied worden de kinderen binnen gebracht)

Presentatie en onderwijzing

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 4 (Heer, u bent mijn leven)

Gebed

We luisteren naar: Dooplied door Myrthe Nassih-Ebbers 

Gelofte

Doopplechtigheid

Zingen: Hemelhoog 61: 1 (2x) (staande)

De Here
zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven. Allen gaan zitten


Overhandigen kinderbijbels

Cadeau kindernevendienst

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Marcus 1: 9-15
9In die tijd kwam ​Jezus​ vanuit ​Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de ​Jordaan​ om zich door Johannes te laten ​dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door ​Satan​ op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en ​engelen​ zorgden voor hem.
14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging ​Jezus​ naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’


Zingen: Psalm 119: 34 en 40 (In eeuwigheid bestaat uw Woord, uw kracht)

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: Hemelhoog 294 ( De rivier)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Hemelhoog 472 (Ga nu heen in vrede)

Zegen (gezongen amen)
 
 
Avonddienst 19 januari 2020 Avonddienst 19 januari 2020

Liturgie zondagavond 19 januari 2020, voorganger ds. G.C. Buijs

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 122: 1 en 3

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 971: 1 en 3

Lezen: Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 146: 1 en 3

Gebed

1e schriftlezing: Psalm 23

Zingen:NLB 23C: 1, 2, 3 en 5

2e schriftlezing: Johannes 10: 11-18

Zingen: NLB 653: 1, 6 en 7

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 868: 1, 2, 5

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 248

Zegen:
 

 
 
 
 

Bidstond
datum en tijdstip 22-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Bidstond
datum en tijdstip 22-01-2020 om 19.00 uur
meer details

Vergadering Moderamen
datum en tijdstip 22-01-2020 om 19.30 uur
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 22-01-2020 om 20.00 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Kindernevendienst Goede Herderkerk & Zuuk (kapel)
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Bidden in de kerk
datum en tijdstip 26-01-2020 om 11.30 uur na afloop van de morgendienst
meer details

Gebedsdienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 19.00 uur
Bidden en zingen tot Gods eer
meer details

 
WEEK VAN GEBED

19 t/m 26 januari meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.