Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
DE GELOOFSGEMEENSCHAP

DE GELOOFSGEMEENSCHAP

De Goede Herderkerk is in 1975 voortgekomen uit de "Rechtzinnige Hervormde Evangelisatie Vereniging".

Ds. B. Lampen is sinds 26 mei 2013 verbonden als predikant van onze gemeente en werkt voor 50 %.
Naast ds. Lampen werd ds. G.C. Buijs op 1 juli 2018 als fulltime predikant verbonden aan de Goede Herderkerk.

In totaal rekenen bijna 1500 leden zich tot de gemeente.

De Goede Herderkerk heeft een open confessionele modaliteit. We belijden dat Christus Jezus onze Heer is en Hoofd van zijn kerk op aarde. Deze kerk, de gemeente, is zijn lichaam dat hij verzorgt en koestert. Hij bouwt zijn gemeente op door zijn Woord en de Heilige Geest.

Wij willen ons profileren als een gemeente die gemeenschap biedt, waar men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en met elkaar meeleeft. We willen ook een gemeente zijn die toerusting biedt waardoor de persoonlijke relatie tot Christus en tot elkaar en een christelijke levenswandel tot steeds rijkeren ontplooing kunnen komen.

Tenslotte willen we een gemeente zijn waarin de leden zich geestelijk thuis voelen, geestelijk willen groeien en actief willen participeren, om zo elkaar op te bouwen in dienst aan de Heer en in dienst aan de samenleving.

 

 
DE KERKDIENSTEN

DE KERKDIENSTEN

Elke zondag worden er twee diensten gehouden. De morgendiensten beginnen om 10.00 uur, De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Van deze avonddiensten worden de eerste 2 van de maand gezamenlijk met de gereformeerde Regenboogkerk gehouden en zijn per maand afwisselend in de Goede Herderkerk of in de Regenboogkerk. De even maanden in de Goede Herderkerk, de oneven maanden in de Regenboogkerk. Op de 3e zondag vindt de avonddienst altijd in de Goede Herderkerk plaats. Op de 4e en eventueel 5e zondag van de maand zijn er geen avonddiensten.

In de maanden juli en augustus zijn er géén avonddiensten.

Na de morgendiensten is er gelegenheid om in de hal een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 

 
KAPEL IN ZUUK

KAPEL IN ZUUK

In de buurtschap Zuuk staat aan het Koepad een tot de Goede Herderkerk behorende kapel. Deze doet dienst voor het houden van zondagsschool en clubactiviteiten, speciaal voor de bewoners van deze buurtschap.

In de kapel kunnen ook trouwdiensten worden gehouden.

 

 
 
 
 

Bidstond
datum en tijdstip 22-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Bidstond
datum en tijdstip 22-01-2020 om 19.00 uur
meer details

Vergadering Moderamen
datum en tijdstip 22-01-2020 om 19.30 uur
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 22-01-2020 om 20.00 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Kindernevendienst Goede Herderkerk & Zuuk (kapel)
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Bidden in de kerk
datum en tijdstip 26-01-2020 om 11.30 uur na afloop van de morgendienst
meer details

Gebedsdienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 19.00 uur
Bidden en zingen tot Gods eer
meer details

 
WEEK VAN GEBED

19 t/m 26 januari meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.