Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
DE GOEDE HERDERKERK

DE GOEDE HERDERKERK

De Goede Herderkerk maakt deel uit van de Hervormde gemeente van Epe. Doordat zij een wijkgemeente van bijzondere aard is heeft zij een eigen zelfstandige status binnen die Hervormde gemeente. Tot de Hervormde gemeente van Epe behoren ook de Grote kerk en de Sionskerk. De Hervormde gemeente van Epe maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

 

 

 
VACATURES KERKENRAAD PER 1 JANUARI 2018 VACATURES KERKENRAAD PER 1 JANUARI 2018

Ouderlingen 
        
de heer van Zuuk (herkiesbaar) 
         
en er is nieuwe vacature voor een 2e jeugdouderling.

Ouderlingen-kerkrentmeester:
de heer Brouwer (aftredend), niet beschikbaar voor volgende periode.

Diakenen :
aftreden: de heer Wolse, mevrouw Kieskamp en mevrouw Wijngaards.
Herkiesbaar en beschikbaar : de heer Riphagen en de heer Beumer.

Gemeenteleden worden dringend verzocht om namen in te dienen van personen die men hiervoor geschikt acht.
Hierbij dient wel bedacht te worden dat het er niet om gaat dat hij/zij zich geschikt vindt of niet. Het gaat om de vraag : Ben ik BESCHIKBAAR om de Heer onze God en de gemeente te dienen! Hij maakt u geschikt om dit mooie werk te mogen doen !
Aanmelden en opgeven kan bij de scriba.

tel. 0578-611682
email :

 

 
BEROEPINGSWERK BEROEPINGSWERK

De Hervormde Goede Herderkerkgemeente van b.a. te Epe zoekt een fulltime predikant (100%) naast ds. B. Lampen die voor 50% werkzaam is.

Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de scriba :


Dhr. A. van de Burgt,
Scriba Goede Herderkerk Epe
p/a Gildeland 7, 8162 XL Epe
tel. 0578-611682
email :

 
 
 
 

Vergadering wijkraad van diakenen
datum en tijdstip 23-10-2017 om 19.00 uur
meer details

Vergadering college van kerkrentmeesters
datum en tijdstip 25-10-2017 om 20.00 uur
meer details

GemeenteGroeiGroep
datum en tijdstip 25-10-2017 om 20.00 uur
meer details

Avonddienst - GEEN DIENST
datum en tijdstip 29-10-2017 om
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 29-10-2017 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.